Coaching en begeleiding intakeprocedure

Voor veel hoogbegaafde kinderen en jongeren geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen, intenser reageren op prikkels, heftiger emoties ervaren, op een andere manier leren dan andere kinderen in de klas of omdat ze vastlopen in perfectionisme of een een grote hang naar autonomie. Ook communicatie met andere mensen kan voor hoogbegaafde kinderen en jongeren soms lastig zijn.

Tijdens onze coaching en begeleiding werken wij samen met het kind richting een samen met kind en ouders vastgesteld doel. Het is altijd de bedoeling dat het kind na een periode van coaching weer zelf verder kan. Samen met de ouders.

In het standaard intaketraject worden de doelen en het maatwerktraject samen met ouders en kind vormgegeven.

De intakeprocedure is als volgt;

  1. Een kennismakingsgesprek met u als ouders
  2. Een intake met uw kind door een Specialist Hoogbegaafdheid
  3. EenĀ zijns-gesprek met uw kind door een expert op het gebied van hoogsensitiviteit
  4. Een afstemmingsgesprek met u als ouders met de Specialist Hoogbegaafdheid

Eventueel vindt in deze periode ook al een gesprek op school plaats om informatie rondom uw kind compleet te maken.

Tijdens deze periode wordt u verzocht meerdere vragenlijsten in te vullen die een beeld geven van de hoogbegaafdheidskenmerken van uw kind. Deze lijsten worden met u besproken in het afstemmingsgesprek. In dit laatste gesprek zal het maatwerktraject met u worden afgestemd.

De invulling van het traject is altijd maatwerk omdat geen kind, geen situatie en geen doel hetzelfde is.