Coaching en begeleiding

Voor veel hoogbegaafde kinderen en jongeren geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen, intenser reageren op prikkels, heftiger emoties ervaren, op een andere manier leren dan andere kinderen in de klas of omdat ze vastlopen in perfectionisme of een fixed mindset. Ook communicatie met andere mensen kan voor hoogbegaafde kinderen en jongeren soms lastig zijn.

 

Tijdens individuele coaching en begeleiding werken wij samen met het kind richting een samen met kind en ouders vastgesteld doel. Het is altijd de bedoeling dat het kind na een periode van coaching weer zelf verder kan. Samen met de ouders.

 

Een standaard coachingstraject ziet er na het kennismakingsgesprek met de ouders als volgt uit:

– Intakegesprek met het kind

– 4 tot 6 individuele sessies met het kind, met de ouders of een combinatie

– Adviesgesprek met de ouders

– Eventueel een oriĆ«nterend of adviesgesprek met school

 

De invulling van het traject is overigens altijd maatwerk omdat geen kind, geen situatie en geen doel hetzelfde is.

Na dit standaardtraject kan eventueel in overleg met de ouders worden besloten nog enkele sessies toe te voegen.