Peergroups voor sociale en emotionele ontwikkeling

Plusklas Apeldoorn

Peergroups voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen

Op dit moment draaien er 5 groepen van maximaal 8 kinderen binnen de praktijk.

Veel hoogbegaafde kinderen hebben behoefte om samen te zijn met gelijkgestemden. Deze contacten hebben zij nodig om zich te kunnen spiegelen en te kunnen ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied.

In de Peergroup werken en spelen de kinderen samen. Altijd staat de sociale ontwikkeling  centraal. Uitdagende opdrachten zijn hiervoor een middel en nooit een doel op zich.

De groepen van de Peergroup worden samengesteld aan de hand van ontwikkelingsniveau van de kinderen. Plaatsing in de groepen gaat in overleg.

Het persoonlijke ontwikkelingsdoel van het kind staat centraal. Dit doel wordt twee keer per jaar met het kind en de ouders vastgesteld, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Een kind kan in de groep blijven deelnemen totdat zijn of haar doelen zijn bereikt.

Behandeling in de groep valt onder de vergoeding binnen de raamovereenkomst met de gemeente.

 

Plusklas ApeldoornJe kunt je kind aanmelden voor de Peergroups door een mail te sturen naar   info@praktijkvoorbegaafdheid.nl

Hier kunt u ook informatie vragen over in welke groep nog plek is.

Wil je eerst even van gedachten wisselen of Samen Leren iets is voor je kind, neem dan contact op met Hetty Velthuis.

 

Peergroup HB Apeldoorn biedt:

+ Groepen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van de basisschool

+ Herkenning en erkenning door samenzijn met gelijkgestemden

+ Werken aan sociale en emotionele ontwikkeling

+ Creatief denken

+ Werken aan executieve functies

+ Professionele begeleiding door een daartoe opgeleide hoogbegaafdheidsspecialist.

 

Praktisch

Peergroup HB Apeldoorn wordt aangeboden in alle schoolweken.

Lokatie: Floralaan 19H, Apeldoorn

Tijden: De Peergroups zijn op verschillende dagen. Er zijn groepen op maandag, donderdag en vrijdag.

 

Plusklas ApeldoornPlusklas ApeldoornPlusklas Apeldoorn

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden Peergroup

Is er naast overdracht en evaluatie meer overleg, advies of begeleiding (voor ouders, voor het kind of richting school) nodig dan geldt voor deze gesprekken of sessies het normale uurtarief.

De kosten bedragen 30 euro per keer, er wordt per maand gefactureerd.

De kosten kunnen na doorverwijzing door het cjg worden vergoed.

Deelname stopt als de doelen zijn bereikt.

Wij gaan ervan uit dat uw kind WA verzekerd is.