Tarieven

Individuele begeleiding

Voor alle individuele consulten en gesprekken geldt een standaardtarief van € 90,- per consult.

Indien vanuit de Jeugdwet (zie hieronder) een vergoeding wordt toegekend, zal deze worden verrekend met bovenstaand tarief. In dat geval vragen wij een aanvulling van ouders.

 

Kennismakingsgesprek: € 90,-

Intakegesprek / zijnsgesprek / afstemmingsgesprek: €90,-

Coaching / behandeling / begeleiding: € 90,- per uur

Adviesgesprek / telefonisch consult: € 90,-

 

Studiecoaching

Studiecoaching wordt nooit vergoed vanuit de Jeugdwet en bedraagt dus altijd € 90,- per consult.

 

Peergroup

Voor de Peergroup geldt dat deelname volledig kan worden vergoed door de gemeente. Indien dit niet het geval is kan uw kind gewoon deelnemen. Dan komen de kosten van € 30,- per bijeenkomst geheel voor eigen rekening.

Deze vergoeding is inclusief een halfjaarlijks evaluatiegesprek met kind en ouders.

Overige adviesgesprekken met u als ouders of op school bedragen €90,- per gesprek.

 

Peers4Parents

Deelname aan Peers4Parents kan gedeeltelijk worden vergoed. Daarnaast geldt een eigen bijdrage. Deze wordt later gecommuniceerd.

 

Indien een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt deze niet vergoed. Wij zullen de kosten dan volledig bij de client  in rekening worden gebracht.

 

Vergoeding vanuit de Jeugdwet

Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn heeft een raamovereenkomst met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Indien u in een van bovenstaande gemeenten woont, kan de behandeling of begeleiding van uw hoogbegaafde kind na verwijzing door het CJG of de huisarts grotendeels worden vergoed. Dit geldt voor behandeling en begeleiding op sociaal-emotioneel gebied.

 

Zakelijk tarief

Bovenstaande tarieven gelden voor van BTW-vrijgestelde activiteiten. Voor BTW-plichtige activiteiten als adviestrajecten richting scholen en trainingsactiviteiten geldt een standaardtarief van  €108,90.