Hetty Velthuis, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid
Hetty Velthuis

Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn is in 2015 opgericht door Hetty Velthuis.

Na haar studie Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht heeft zij in verschillende functies binnen diverse organisaties gewerkt, meestal als adviseur. Altijd stond hierbij ontwikkeling van mensen centraal.

Hetty ervaart dagelijks dat het werken met hoogbegaafde kinderen haar veel energie geeft, dat ze veel plezier beleeft aan het begeleiden van deze doelgroep en dat het haar vaak lukt om deze kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.  Zij vertrouwt op haar gevoel en inlevingsvermogen en stelt kinderen snel op hun gemak. Kinderen voelen zich door haar gezien en geven regelmatig aan dat er “eindelijk iemand is die hen snapt”. En dat is precies waarvoor zij het doet.

Zij combineert in haar rol als Specialist Hoogbegaafdheid energie en passie voor de doelgroep met gedegen kennis en past wetenschappelijke theorieën , het liefst op een creatieve manier toe in de praktijk.

Hetty gaat binnen haar praktijk graag samen met ouders en kinderen op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Daarnaast deelt ze haar kennis graag met leerkrachten, scholen en andere professionals. Dit doet zij sinds 2020 ook vanuit het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid dat primair is opgericht om kennis te delen en een antwoord te vinden op alle vragen rondom hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid

Hetty Velthuis is opgenomen in het KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid, geregistreerd als jeugd- en gezinswerker bij SKJ Kwaliteitsregister Jeugd en lid van de Verenging ECHA Nederland.

Marlies Chang, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid

Marlies Chang werkt op vrijdag in de praktijk als kindercoach. Zij houdt zich voornamelijk bezig met begeleiding van hoogbegaafde kinderen op het gebied van Mindset.

Marlies vindt het heerlijk om kinderen uit te dagen om uit hun comfortzone te treden.

Daarnaast begeleidt Marlies met liefde en creativiteit de groep van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Petra Maas, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid en HSP Expert

Petra Maas is als ZZP-er werkzaam binnen de praktijk als begeleider van de Peergroup.

Petra werkt vanuit haar eigen bedrijf Leef ll Leer.

Sinds 2008 is Petra werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs. Aanvankelijk als groepsleerkracht, later als leerkracht van een interne plusklas.
Persoonlijke ervaringen, ontmoetingen met bijzondere leerlingen vormen de drijvende kracht achter haar werkzaamheden.

Petra wil inspireren, informeren en interveniëren met als doel meer inzicht in passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. In het bijzonder als het gaat over kinderen die nog niet laten zien we ze zijn.

Mariëlle Mooij, Novilo Talentbegeleider

Mariëlle Mooij is werkzaam binnen de praktijk als begeleider van de Peergroup.

Mariëlle is naast haar werk in de praktijk leerkracht in het basisonderwijs. In de afgelopen jaren heeft ze in alle groepen lesgegeven en zoveel mogelijk verschillende taken uitgevoerd. Ze houdt er van om steeds weer wat nieuws te doen, van het werken met kinderen met ASS tot het ontwikkelen van materiaal waar leerkrachten fijn mee kunnen werken. Binnen Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn verzorgt Mariëlle de beide peergroups op maandagmiddag.

Mariëlle koos ervoor zich te verdiepen in hoogbegaafdheid omdat dit een brede specialisatie is. Als je werkt met hoogbegaafde kinderen, heb je te maken met alle leeftijden, alle ontwikkelingsgebieden en het behelst zowel de pedagogische als didactische kant van onderwijs. Zo kan ze kan nog steeds alles doen en bij allerlei ontwikkelingen aanhaken. 

Maar vooral zijn deze snelle, sensitieve en intense kinderen met hun bizarre ideeën en onnavolgbare denksprongen gewoon ontzettend leuk om mee te werken! Elk kind is weer een nieuw puzzeltje. En Mariëlle houdt van kinderen (en van puzzeltjes).

Marieke Winkelhorst, HSP Expert io

Marieke Winkelhorst is werkzaam binnen de praktijk sinds 2019.

Marieke begeleidt hoogbegaafde kinderen op het gebied van intens beleven en emotionele ontwikkeling. Zij heeft zich gespecialiseerd in hoogsensivitiviteit en merkt dat zij veel herkent in wat er in de kinderen omgaat.

Naast het invullen van individuele begeleiding is Marieke verantwoordelijk voor de zijnsgesprekken in de intakeprocedure. Aan de hand van de Zijnswijzers bespreekt zij met de kinderen de meest in het oog springende zijnskenmerken van hoogbegaafdheid.

Marieke werkt op gevoel en mede daardoor straalt zij in een gesprek een hoge mate van vertrouwdheid uit waardoor kinderen zich voor haar open durven te stellen en zichzelf durven te laten zien.