Hetty Velthuis, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid
Hetty Velthuis

Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn is in 2015 opgericht door Hetty Velthuis.

Na haar studie Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht heeft zij in verschillende functies binnen diverse organisaties gewerkt, meestal als adviseur. Altijd stond hierbij ontwikkeling van mensen centraal.

Hetty ervaart dagelijks dat het werken met hoogbegaafde kinderen haar veel energie geeft, dat ze veel plezier beleeft aan het begeleiden van deze doelgroep en dat het haar vaak lukt om deze kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.  Zij vertrouwt op haar gevoel en inlevingsvermogen en stelt kinderen snel op hun gemak. Kinderen voelen zich door haar gezien en geven regelmatig aan dat er “eindelijk iemand is die hen snapt”. En dat is precies waarvoor zij het doet.

Zij combineert in haar rol als Specialist Hoogbegaafdheid energie en passie voor de doelgroep met gedegen kennis en past wetenschappelijke theorieën , het liefst op een creatieve manier toe in de praktijk.

Hetty gaat binnen haar praktijk graag samen met ouders en kinderen op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Daarnaast deelt ze haar kennis graag met leerkrachten, scholen en andere professionals. Dit doet zij sinds 2020 ook vanuit het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid dat primair is opgericht om kennis te delen en een antwoord te vinden op alle vragen rondom hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid

Hetty Velthuis is opgenomen in het KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid, geregistreerd als jeugd- en gezinswerker bij SKJ Kwaliteitsregister Jeugd en lid van de Verenging ECHA Nederland.


Petra Maas, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid en HSP Expert

Petra Maas is als ZZP-er werkzaam binnen de praktijk als begeleider van de Peergroup.

Petra werkt vanuit haar eigen bedrijf Leef ll Leer.

Sinds 2008 is Petra werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs. Aanvankelijk als groepsleerkracht, later als leerkracht van een interne plusklas.
Persoonlijke ervaringen, ontmoetingen met bijzondere leerlingen vormen de drijvende kracht achter haar werkzaamheden.

Petra wil inspireren, informeren en interveniëren met als doel meer inzicht in passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. In het bijzonder als het gaat over kinderen die nog niet laten zien we ze zijn.