24 april 2020

Corona nieuwbrief “stapje voor stapje uit de lockdown”

Beste ouders,

Inmiddels is bekend dat na de meivakantie op 11 mei alle basisscholen weer open gaan.

Middelbare scholen zullen nog gesloten blijven.

Aangezien wij ervoor hebben gekozen om de scholen te volgen, heeft dit voor onze begeleiding natuurlijk ook gevolgen.

Hieronder licht ik toe hoe wij vanaf 11 mei onze begeleiding voor de verschillende doelgroepen zullen gaan vormgeven.

Kinderen van de basisschool

Met genoegen kan ik u vertellen dat voor kinderen die op de basisschool zitten vanaf 11 mei aanstaande alle begeleiding weer live in de praktijk zal gaan plaatsvinden.

Dat betekent dat zowel de peergroups als de individuele begeleiding vanaf die datum weer live wordt opgepakt.

Dit gebeurt uiteraard wel met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Onderaan deze brief geef ik weer hoe wij deze regels vormgeven.

NB De peergoups van Petra op donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei zullen dus nog via Skype plaatsvinden conform de mail van zaterdag 4 april. 

Jongeren / ouders / volwassenen

De regel “Blijf zoveel mogelijk thuis” blijft gelden. Vanuit deze regel zullen wij de gesprekken met ouders, de ouderbegeleiding en de begeleiding van middelbare scholieren nog via Skype laten lopen.

Zodra hierin iets verandert zullen wij u hiervan uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Individuele afspraken

Wij zullen voor individuele afspraken met uw kind rekening houden met de dagen waarop uw kind op school wordt verwacht. Staat er nu een afspraak gepland in die eerste weken op een dag waarop uw kind naar school moet, neemt u dan even contact met ons op om een nieuwe afspraak in te plannen.

Neemt u ook contact met ons op in het geval we hebben afgesproken om na de lockdown de begeleiding (weer) op te starten. Ook in de vakantie zijn wij (beperkt) per mail bereikbaar om een afspraak in te plannen.

Bereikbaarheid in de meivakantie

In de meivakantie zijn wij (beperkt) bereikbaar via de mail: info@praktijkvoorbegaafdheid.nl

Voor het maken van afspraken, voor vragen of om even te overleggen, kunt u daar terecht.

De mail zal (zoveel mogelijk) dagelijks worden gelezen.

Regels voor begeleiding in de praktijk vanaf 11 mei

  • Kinderen blijven thuis als zij ziek zijn, hoesten, niezen of snotteren. Ook blijven zij thuis als iemand in het gezin koorts heeft
  • Kinderen worden door ons buiten opgehaald en teruggebracht
  • Ouders blijven buiten, houdt u buiten ook de anderhalve meter regel in acht
  • Kinderen reinigen bij binnenkomst hun handen. Hiervoor is desinfecteergel aanwezig in de wachtruimte
  • Tussen de afspraken of peergroups door reinigen wij werkoppervlakken, deurkrukken, stoelleuningen en toilet
  • Wij houden anderhalve meter afstand tussen volwassenen en kinderen. Voor kinderen onderling geldt deze afstandsregel niet
  • En, eigenlijk regel 1, we blijven goed voor elkaar zorgen!

Wij hebben er zin in om de kinderen na de vakantie weer te mogen verwelkomen en  wensen u en uw kind(eren) heel veel liefde en gezondheid toe in deze komende periode.

Januari 2020

Wachttijden voor plekken vanuit de Jeugdzorg

In verband met het budgetplafond dat voor ons is bepaald vanuit de gemeente Apeldoorn, hebben wij een beperkt aantal plekken beschikbaar voor vergoede trajecten.

Deze trajecten zijn nu meer dan vol.

Dat betekent dat er een wachttijd is ingesteld voor jeugdzorgplekken. Deze wachttijd bedraagt momenteel ongeveer 4 maanden.

Wilt u eerder de intakeprocedure doorlopen dan kan dat vanzelfsprekend. Een vergoeding is dan echter niet van toepassing.