In de peergroup voor hoogbegaafde kinderen kunnen kinderen zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel vlak.

Spiegelen aan gelijkgestemden

Veel hoogbegaafde kinderen hebben behoefte om samen te zijn met gelijkgestemden. Deze contacten hebben zij nodig om zich te kunnen spiegelen en te kunnen ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied. Op school en bij bijvoorbeeld de sportvereniging vinden zij deze contacten vaak minder. Daarom zijn veel hoogbegaafde kinderen gebaat bij deelname aan de Peergroup binnen de praktijk.

In de Peergroup werken en spelen de kinderen samen. Altijd staat de sociale ontwikkeling  centraal. Kinderen leren over wat het betekent om hoogbegaafd te zijn, wat de sterke kanten zijn, hoe zij voor zichzelf op kunnen komen of juist hoe zij meer rekening kunnen houden met andere kinderen.

Uitdagende opdrachten zijn hiervoor een middel om gedrag en emotie bespreekbaar te kunnen maken en nooit een doel op zich.Wij willen als het ware gedrag vangen om zo feedback te kunnen geven waardoor groei mogelijk wordt. Op deze manier kunnen kinderen samen met gelijkgestemden werken aan eigen individuele doelen.

De groepen van de Peergroup worden samengesteld aan de hand van ontwikkelingsniveau van de kinderen. Plaatsing in de groepen gaat in overleg.

Het persoonlijke ontwikkelingsdoel van het kind dat is vastgesteld tijdens de intakeprocedure staat centraal. Dit doel wordt twee keer per jaar met het kind en de ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Een kind kan in de groep blijven deelnemen totdat zijn of haar doelen zijn bereikt.

Behandeling in de groep kan worden vergoed vanuit de Jeugdwet. Zie hiervoor ook bij Tarieven.

De Peergroups worden begeleid door Petra Maas

De Peergroup in het kort:
  • Groepen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van de basisschool
  • Herkenning en erkenning door samenzijn met gelijkgestemden
  • Werken aan eigen sociale en emotionele ontwikkeling
  • Creatief denken
  • Werken aan executieve functies
  • Professionele begeleiding door een ECHA Specialist Hoogbegaafdheid

Tijden:

Er zijn groepen op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en donderdagavond.

De peergroup is er in alle schoolweken. In de vakanties is er geen peergroup. Ook in de weken voorafgaand aan de zomervakantie en de kerstvakantie is er geen peergroup.