Individuele begeleiding

Voor alle individuele consulten en gesprekken geldt een standaardtarief van € 90,- per consult.

Indien vanuit de Jeugdwet (zie hieronder) een vergoeding wordt toegekend, zal deze worden verrekend met bovenstaand tarief. In dat geval vragen wij een aanvulling van ouders. De hoogte van deze aanvulling bedraagt in 2020 €16,80 per consult.

Kennismakingsgesprek: € 90,-

Intakegesprek / zijnsgesprek / afstemmingsgesprek: €90,-

Coaching / behandeling / begeleiding: € 90,- per uur

Adviesgesprek / telefonisch consult: € 90,-

Peergroup

Voor de Peergroup geldt dat deelname volledig kan worden vergoed door de gemeente. Indien dit niet het geval is kan uw kind gewoon deelnemen. Dan komen de kosten van € 30,- per bijeenkomst geheel voor eigen rekening.

Deze vergoeding is inclusief een halfjaarlijks evaluatiegesprek met kind en ouders.

Overige adviesgesprekken met u als ouders of op school bedragen €90,- per gesprek.

Ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding

Ouderbegeleiding en begeleiding van het gezin wordt vanwege het opgelegde budgetplafond in de Jeugdzorg slechts voor de helft vergoed. Dat betekent dat per consult een eigen bijdrage van €53,40 in rekening wordt gebracht.

Indien een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt deze niet vergoed. Wij zullen de kosten dan volledig bij de client  in rekening brengen.

Vergoeding vanuit de Jeugdwet

Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn heeft een raamovereenkomst met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Indien u in een van bovenstaande gemeenten woont, kan de behandeling of begeleiding van uw hoogbegaafde kind na verwijzing door het CJG of de huisarts grotendeels worden vergoed. Dit geldt voor behandeling en begeleiding op sociaal-emotioneel gebied.

Voor Jeugdzorgplekken geldt vanwege het opgelegde budgetplafond een wachttijd. Momenteel bedraagt de wachttijd 4 maanden. Zie hiervoor ook het Nieuws uit de praktijk.