Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn
Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn

Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen vanuit de Jeugdwet

Samen

Voor professionele begeleiding met liefde

Intakeprocedure

Hieronder vindt u informatie over de intakeprocedure zoals wij deze hanteren onder de Jeugdwet. Bent u van mening dat de problematiek van uw kind onder de Jeugdzorg valt, neem dan altijd eerst contact op met...
Lees meer.... "Intakeprocedure"

Jeugdzorg

Vergoeding vanuit de Jeugdwet Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn heeft een raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn. Indien u in Apeldoorn woont, kan de behandeling of begeleiding van uw hoogbegaafde kind na verwijzing door het CJG worden...
Lees meer.... "Jeugdzorg"

Contact

Alle activiteiten van Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn vinden plaats aan de Floralaan 19H te Apeldoorn. Wij zijn het beste via mail te bereiken: info@praktijkvoorbegaafdheid.nl U kunt ook bellen: 06 12439823 info@praktijkvoorbegaafdheid.nl | telefoon 06 12439823...
Lees meer.... "Contact"

Hart voor hoogbegaafdheid


Praktijk voor Begaafdheid is de plek voor begeleiding van trajecten binnen de Jeugdwet in de zorgregio. 

Voor begeleiding binnen Praktijk voor Begaafdheid is een indicatie vanuit het CJG noodzakelijk.

Bij Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn is altijd het kind en zijn / haar (hulp)vraag het uitgangspunt voor begeleiding.

Je bent oké zoals je bent en soms kun je daarbij wel wat ondersteuning gebruiken.

Als ouder een hoogbegaafd kind zie je soms door de bomen het bos niet meer.

Er spelen vragen door je hoofd als:

  • Wat is hoogbegaafdheid nou eigenlijk precies?
  • Zou mijn kind misschien hoogbegaafd kunnen zijn?
  • Is een intelligentie-onderzoek noodzakelijk?
  • Wat zijn de kenmerken van een hoogbegaafd kind precies?
  • Is mijn kind een onderpresteerder?
  • Mijn kind had een ontwikkelingsvoorsprong maar daar lijkt niets meer van over te zijn…
  • Hoe kunnen wij ons (hoog)begaafde kind (beter) begeleiden?
  • Mijn kind loopt met meerdere vakken erg ver voor op school, is het verstandig om het een klas over te laten slaan?
  • Hoe kan de school ons kind (beter) begeleiden? Hoe kan ik hierover in gesprek gaan met de juf / meester van mijn kind?

Dan kan het prettig zijn om daarover met iemand te praten die een stukje met je mee wil lopen in je zoektocht, je de weg kan wijzen en die samen met jou en je kind op zoek wil gaan naar antwoorden. In de standaard intakeprocedure vormen wij een beeld van de hulpvraag en adviseren wij over de te volgen route in de begeleiding op maat.

Wij gaan samen met u en uw kind op zoek naar antwoorden op alle vragen over hoogbegaafdheid, we wijzen graag de weg, wij adviseren en helpen als uw kind even vastloopt. Wij hebben hart voor hoogbegaafdheid.

U bent van harte welkom.

Mail naar info@praktijkvoorbegaafdheid.nl als u een vraag heeft of als u een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek met Hetty Velthuis, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid in Apeldoorn.