Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn

Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en hun ouders

Samen

Voor professionele begeleiding met liefde

Intakeprocedure

Hieronder vindt u informatie over de intakeprocedure voor de begeleiding van uw kind. Bij Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn is altijd het kind en zijn / haar (hulp)vraag het uitgangspunt voor begeleiding en advies. Je bent...
Lees meer... "Intakeprocedure"

Individuele begeleiding

Voor veel hoogbegaafde kinderen en jongeren geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen,...
Lees meer... "Individuele begeleiding"

Begeleiding in de Peergroup

  In de peergroup voor hoogbegaafde kinderen kunnen kinderen zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel vlak. Spiegelen aan gelijkgestemden Veel hoogbegaafde kinderen hebben behoefte om samen te zijn met gelijkgestemden. Deze contacten hebben zij nodig...
Lees meer... "Begeleiding in de Peergroup"

Begeleiding van ouders

De opvoeding van een hoogbegaafd kind loopt vaak heel anders dan je je als ouder van te voren kunt voorstellen. Soms heb je als ouder daar duiding bij nodig. Voor de begeleiding van ouders hebben...
Lees meer... "Begeleiding van ouders"

Hart voor hoogbegaafdheid

Praktijk voor Begaafdheid is de adviespraktijk voor begeleiding van trajecten binnen de Jeugdwet in de zorgregio.

Bij Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn is altijd het kind en zijn / haar (hulp)vraag het uitgangspunt voor begeleiding en advies.

Je bent oké zoals je bent en soms kun je daarbij wel wat ondersteuning gebruiken.

Als ouder van een hoogbegaafd kind zie je soms door de bomen het bos niet meer.

Er spelen vragen door je hoofd als:

 • Wat is hoogbegaafdheid nou eigenlijk precies?
 • Zou mijn kind misschien hoogbegaafd kunnen zijn?
 • Is een intelligentie-onderzoek noodzakelijk?
 • Wat zijn de kenmerken van een hoogbegaafd kind precies?
 • Is mijn kind een onderpresteerder?
 • Mijn kind had een ontwikkelingsvoorsprong maar daar lijkt niets meer van over te zijn…
 • Hoe kunnen wij ons (hoog)begaafde kind (beter) begeleiden?
 • Mijn kind loopt met meerdere vakken erg ver voor op school, is het verstandig om het een klas over te laten slaan?
 • Hoe kan de school ons kind (beter) begeleiden? Hoe kan ik hierover in gesprek gaan met de juf / meester van mijn kind?

Dan kan het prettig zijn om daarover met iemand te praten die een stukje met je mee wil lopen in je zoektocht, je de weg kan wijzen en die samen met jou en je kind op zoek wil gaan naar antwoorden. In de standaard intakeprocedure vormen wij een beeld van de hulpvraag en adviseren wij over de te volgen route in de begeleiding op maat.

Wij gaan samen met u en uw kind op zoek naar antwoorden op alle vragen over hoogbegaafdheid, we wijzen graag de weg, wij adviseren en helpen als uw kind even vastloopt. Wij hebben hart voor hoogbegaafdheid.

U bent van harte welkom.

Mail naar info@praktijkvoorbegaafdheid.nl als u een vraag heeft of als u een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek met Hetty Velthuis, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid in Apeldoorn.

Op dit moment geldt er een wachtlijst voor begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst. Urgente aanmeldingen gaan natuurlijk voor. Vragen stellen of even sparren kan altijd tijdens ons telefonisch spreekuur.

Individuele begeleiding

Voor veel hoogbegaafde kinderen en jongeren geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen, intenser reageren op prikkels, heftiger emoties ervaren, op een andere manier leren dan andere kinderen in de klas of omdat ze vastlopen in perfectionisme of een een grote hang naar autonomie. Ook communicatie met andere mensen kan voor hoogbegaafde kinderen en jongeren soms lastig zijn.

Zij ervaren vaak een grote mate van anders denken en zij voelen zich vaak anders dan andere mensen. Dit kan al op zeer jonge leeftijd het geval zijn, waardoor het afstemmen op de omgeving al op jonge leeftijd als moeilijk wordt ervaren.

Tijdens onze coaching en begeleiding van hoogbegaafde kinderen werken wij samen met het kind richting een samen met kind en ouders vastgesteld doel. Het is altijd de bedoeling dat het kind na een periode van coaching weer zelf verder kan. Samen met de ouders. Een begeleidingstraject is dan ook altijd tijdelijk.

In het standaard intaketraject worden de doelen en het maatwerktraject samen met ouders en kind vormgegeven.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is altijd maatwerk omdat geen kind, geen situatie en geen doel hetzelfde is. Maatwerk ligt in de werkvormen, in de passende begeleiding, in de lengte en in de frequentie. Alles is mogelijk, binnen het redelijke en in overleg. In de intakeprocedure spreken we samen af hoe het traject eruit gaat zien.

Wij gaan ook graag mee naar school om alle betrokken professionals te betrekken bij de begeleiding van het kind. Leerkrachten hebben vaak een goede kijk op wat het kind nodig heeft en wij halen dan ook graag informatie. daarnaast wisselen wij graag ervaringen uit als wij in het traject merken wat werkt voor het kind. wij doen het graag samen, met het kind, met u als ouders én met de leerkracht op school.

Begeleiding in de Peergroup

 

In de peergroup voor hoogbegaafde kinderen kunnen kinderen zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel vlak.

Spiegelen aan gelijkgestemden

Veel hoogbegaafde kinderen hebben behoefte om samen te zijn met gelijkgestemden. Deze contacten hebben zij nodig om zich te kunnen spiegelen en te kunnen ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied. Op school en bij bijvoorbeeld de sportvereniging vinden zij deze contacten vaak minder. Daarom zijn veel hoogbegaafde kinderen gebaat bij deelname aan de Peergroup binnen de praktijk.

In de Peergroup werken en spelen de kinderen samen. Altijd staat de sociale ontwikkeling  centraal. Kinderen leren over wat het betekent om hoogbegaafd te zijn, wat de sterke kanten zijn, hoe zij voor zichzelf op kunnen komen of juist hoe zij meer rekening kunnen houden met andere kinderen.

Uitdagende opdrachten zijn hiervoor een middel om gedrag en emotie bespreekbaar te kunnen maken en nooit een doel op zich.Wij willen als het ware gedrag vangen om zo feedback te kunnen geven waardoor groei mogelijk wordt. Op deze manier kunnen kinderen samen met gelijkgestemden werken aan eigen individuele doelen.

De groepen van de Peergroup worden samengesteld aan de hand van ontwikkelingsniveau van de kinderen. Plaatsing in de groepen gaat in overleg.

Het persoonlijke ontwikkelingsdoel van het kind dat is vastgesteld tijdens de intakeprocedure staat centraal. Dit doel wordt twee keer per jaar met het kind en de ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Een kind kan in de groep blijven deelnemen totdat zijn of haar doelen zijn bereikt.

Behandeling in de groep kan worden vergoed vanuit de Jeugdwet. Zie hiervoor ook bij Tarieven.

De Peergroups worden begeleid door Petra Maas

De Peergroup in het kort:
 • Groepen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van de basisschool
 • Herkenning en erkenning door samenzijn met gelijkgestemden
 • Werken aan eigen sociale en emotionele ontwikkeling
 • Creatief denken
 • Werken aan executieve functies
 • Professionele begeleiding door een ECHA Specialist Hoogbegaafdheid

Tijden:

Er zijn groepen op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en donderdagavond.

De peergroup is er in alle schoolweken. In de vakanties is er geen peergroup. Ook in de weken voorafgaand aan de zomervakantie en de kerstvakantie is er geen peergroup.

Begeleiding van ouders

De opvoeding van een hoogbegaafd kind loopt vaak heel anders dan je je als ouder van te voren kunt voorstellen. Soms heb je als ouder daar duiding bij nodig. Voor de begeleiding van ouders hebben wij in de praktijk verschillende mogelijkheden. Ook hierbij gaat het om maatwerk op de specifieke gezinssituatie.

Emoties en reacties zijn bij deze kinderen vaak veel heftiger, een hoog rechtvaardigheidsgevoel zorgt soms voor onbegrip en de match met de leerstof op school vergt continu afstemming met de leerkracht.

En hoe stuur je eigenlijk de sterke hang naar autonomie van jouw hoogbegaafde kind?

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van het hoogbegaafd ZIJN waar je elke dag mee te maken hebt. Om hierin een weg te vinden bieden we meerdere vormen van begeleiding  aan. Samen met u als ouders kiezen we of begeleiding nodig is en welke vorm van begeleiding het beste bij u en uw gezin past. Zo kunnen we bijvoorbeeld met u als ouders in gesprek gaan, opvoedadvies geven aan een van de ouders individueel of uw hele gezin begeleiden.

Peers4Parents Apeldoorn

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om samen met andere ouders deel te nemen aan het ouderbegeleidingsprogramma van Peers4Parents. In de gespreksgroepen van Peers4Parents bespreken we de opvoeding en emotionele begeleiding van uw hoogbegaafde kind aan de hand van 10 thema’s. Voorbeelden van de thema’s zijn: Kenmerken van begaafde kinderen, communicatie de sleutel tot relaties en intensiteit , perfectionisme en stress.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op Peers 4 Parents Apeldoorn.